01 / 01
Luigi Ceccarelli

News

News

Turandot by Beijing Opera

Nov , 22
Turandot by Beijing Opera

Beijing (China), December 21, 2018
Tsinghua University, Meng Minwei Concert Hall

China National Peking Opera Company presents
TURANDOT
world premiere

music Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani and Qiu Xiaobo

direction Marco Plini
direction for Peking Opera Xu Mengke
drama Wu Jiang e Wu
director’s assistant Thea Dellavalle

with the China National Peking Opera actors
Zhang Jiachun, Turandot –  Xu Mengke, Calaf –  Wu Tong, Liù –  Liu Dake, Timur – Ma Lei, Wang Ping emperor – Wang Chao, Ping –  Nan Zikang, Pong – Weng Pengyu, Pang

musicians
Vincenzo Core, electric guitar – Giacomo Piermatti, contrabass – Meng Lingshen,  jing hu – Zhang Fuqi, jing er hu – Li Lijing, yue qin
percussions: Laura Mancini, bass drum, vibraphone and rototoms – Wang Xi, ban gu and da tang gu – Cao Rongping,  nao bo – Chen Shumin, xiao luo – Niu Lulu, da luo

production China National Peking Opera Company, Emilia Romagna Teatro, Teatro Metastasio di Prato

Subscribe to the newsletter

Edison Studio - Privacy policy © EdisonStudio 2020.
All Rights Reserved.